VOORGESCHIEDENIS

Op de locatie in Astene waar nu het funerarium, de aula en de eetzaal zich bevinden waren
de ouders, groot-en overgrootouders van Dietrich reeds actief, toen als brandstofhandelaren,
in combinatie met een café, zoals dit in die tijd heel vaak gebruikelijk was.
(Café Koophandelshuis – brouwerij 't Sjoen zal bij velen nog bekend zijn)

Dankzij het zoekwerk van enkele enthousiaste en ijverige mensen,
die ik hiervoor uitdrukkelijk wil bedanken, konden we nog verder teruggaan.

Op onderstaande foto staat vermeld: In het handelshuys R.A. Van den Abeele.

Achille Reynildis, de over- overgrootvader van Dietrich, zelf geboren in 1864
te Petegem aan de Leie, was de eerste die naar Astene kwam,
wonende adres 73, handelaar in granen en herbergier.

Hij kocht de eigendom van Marie Stevens, dit moet rond het jaar 1885 a 1888 geweest zijn.
(want Achille zijn zoon, Josephus Eduardus, werd in 1889 thuis in Astene geboren)

bronnen: oude rouwbrieven, geboorteaktes Rijksarchief en oude kaarten van Ferraris 1777 en Popp 

Weet je trouwens, Astene dorp zag er toen nog zo uit …

 

De grootouders van Dietrich beschikten over een rouwkoets waarmee zij het vervoer
verzorgden voor uitvaarten, dit in opdracht van de toenmalig uitvaartverzorger in de streek.

Een intensieve zoektocht naar deze familiekoets bleef jammer genoeg zonder resultaat maar bracht ons wel
bij het prachtobject die we nu hebben (zie rubriek 'rouwkoets').
Eddy, de overleden vader van Dietrich, deed samen met zijn echtgenote Ariane
brandstoffen en transport en bouwde een benzinestation.

In 2005 startte Dietrich als uitvaartverzorger met in het begin enkel een funerarium.
Een opeenvolging van vernieuwingen bracht de zaak tot wat ze nu is, een funerarium met aula en bijhorende eetzaal,
een parking omgeven door groen en kunst en een groenzone waar mensen bij goed weer rustig kunnen napraten.